VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "W dialogu języków i kultur"

14-15 Listopada 2018, Warszawa, Polska

W dialogu
języków i kultur

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna organizowana przez Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie


Przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń - do 15 października 2018
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zostań uczestnikiem VII Konferencji LSW

Zgodnie z tradycją mamy przyjemność zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Dydaktyczną „W dialogu języków i kultur” organizowaną przez Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie w dniach 14-15 listopada 2018r.

Prof. dr hab. Jan Franciszek Nosowicz, Przewodniczący konferencji

signature-image
about-image
Konferencja 2018

15+ Wybitnych Mówców

Referaty wygłoszą wybitni wykładowcy, nauczyciele języków obcych, teoretycy i praktycy tłumaczeń, badacze i eksperci w zakresie dziedzin przewidzianych w programie konferencji.

Poznaj prelegentów

5+ Sekcji Tematycznych

Nasi specjaliści wygłoszą referaty w dziedzinach: translatoryka i prakseologia przekładu, terminologia i leksykografia, glottodydaktyka języków obcych, komunikacja interkulturowa, literaturoznawstwo, antropolingwistyka.

Zobacz program konferencji

30+ Praktycznych wskazówek

Po każdej sekcji tematycznej przewidujemy dyskusję, podczas której uczestnicy będą mogli podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz cennymi uwagami praktycznymi.

Więcej informacji

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Poprzednie edycje konferencji spotkały się z bardzo przychylnym stanowiskiem środowiska naukowo-dydaktycznego, w związku z czym mamy nadzieję, że najbliższa edycja będzie kontynuacją tej tradycji i na stałe wpisze się w kalendarium pracowników naukowych kierunków neofilologicznych, a także praktyków (tłumaczy, glottodydaktyków, wydawców itp.). Trwałym efektem naszej konferencji, jak miało to miejsce po poprzednich edycjach, będzie wydanie kolejnego siódmego już tomu z materiałami konferencyjnymi z cyklu „W dialogu języków i kultur”.

Zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych, wykładowców, nauczycieli języków obcych, teoretyków i praktyków tłumaczenia, badaczy i ekspertów do zaprezentowania referatu w zakresie jednej z podanych wyżej dziedzin. Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z krótkim (3-4 zdaniowym) streszczeniem planowanego referatu. Najbardziej liczymy (przede wszystkim na głos w dyskusji) na udział nauczycieli, którzy ze swego doświadczenia szkolnego w nauczaniu języków obcych mogą wnieść wiele cennych uwag praktycznych.

Równie gorąco zapraszamy na konferencję uczestników, którzy nie planują wygłoszenia referatów. Liczymy na ich udział w twórczej dyskusji, jaka zaistnieje zarówno podczas prac w sekcjach, panelu dyskusyjnym, jak i w kuluarach. Referentów zapraszamy także na uroczystą kolację. Wszystkim zgłoszonym uczestnikom konferencji zapewniamy wysłanie VII tomu „W dialogu języków i kultur” z wygłoszonymi na konferencji referatami. Każdy z uczestników ma do dyspozycji 20 minut na prezentację swojego wystąpienia, na zakończenie każdej sekcji planujemy czas na dyskusję. Głównymi językami roboczymi konferencji będą polski i angielski. W zależności od zgłoszonych tekstów możemy stworzyć sekcje również w innych językach.

Nasza konferencja obejmuje następujące sekcje tematyczne:

 • translatoryka i prakseologia przekładu;
 • terminologia i leksykografia;
 • glottodydaktyka języków obcych;
 • komunikacja interkulturowa;
 • literaturoznawstwo;
 • antropolingwistyka;

Koszt

Koszt pełnego uczestnictwa w konferencji wynosi 390 zł, obejmuje on:

 • pełny catering
 • uroczystą kolację
 • publikację artykułu w recenzowanej monografii zbiorowej z numerem ISBN
 • pamiątkowy certyfikat uczestnictwa

Cena nie obejmuje zakwaterowania. Opłata dla uczestników, którzy nie biorą udziału w uroczystej kolacji, wynosi 350zł. Uczestnikom zainteresowanym wzięciem udziału bez wygłaszania referatu, a zainteresowanych tylko otrzymaniem tomu pokonferencyjnego oraz certyfikatu – koszt uczestnictwa wynosi 180zł. Udział w uroczystej kolacji w tym wariancie wynosi dodatkowo 40zł.

Jedyni w swoim rodzaju

Konferencja 2018 gromadzi zarówno teoretyków jak i praktyków z wielu dziedzin i specjalności ściśle związanych z językami obcymi. Poznaj ich!

features-image

  Informacje o prelegentach VII Konferencji
  "W dialogu języków i kultur" dostępne będą wkrótce. Prosimy o śledzenie informacji prezentowanych na stronie.

W dialogu języków i kultur

Szanowni Państwo prezentujemy program tegorocznej Konferencji "W dialogu języków i kultur". Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informacjami.

Zobacz aktualny program

(aktualizacja 13.11.2018r.)

w-dialogu-jezykow-i-kultur-tom6
TOM VI

"W Dialogu Języków i Kultur"

Zapraszamy serdecznie do lektury szóstego już tomu w serii "W dialogu języków i kultur", na który składają się poddane surowej ocenie recenzentów prace naukowe, powstałe w oparciu o referaty zaprezentowane na konferencji, która odbyła się w dniach 1-2 czerwca 2017 roku. Organizowane przez Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie konferencje stały się już swego rodzaju tradycją.

Zaprezentowane w publikacji artykuły i szkice są przyczynkiem do promowania rozwoju naukowego studentów oraz młodych pracowników naukowych uczelni wyższych.

Organizowane przez Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie konferencje stały się już swego rodzaju tradycją. Stanowią one niepodważalny dowód naukowej żywotności naszej uczelni, która już prawie dwie dekady kształci kolejne roczniki absolwentów anglistyki, germanistyki i rusycystyki w zakresie językoznawstwa, kultury i literatury, z kolejnymi latami rozszerzając ofertę dydaktyczną skierowaną zarówno do maturzystów, jak i osób zainteresowanych uzupełnianiem swego wykształcenia na studiach podyplomowych.

Pomyślane początkowo jako możliwość zaprezentowania dorobku naukowego adresowana przede wszystkim do pracowników uczelni, nasze konferencje rozrosły się, z czasem przyciągając także badaczy nie tylko spoza Warszawy, ale również z zagranicznych ośrodków akademickich. Niniejszy tom, jak i pięć poprzednich, dowodzi różnorodności zainteresowań uczestników. Hasło naszej konferencji traktują oni szeroko, wpisując w nie zarówno różnorodną tematykę jak i metodologię badań. Autorzy wyszli daleko poza języki i kultury angielską, niemiecką i rosyjską, które są przedmiotem studiów na naszej uczelni.

Monografia ta ma na celu stworzenie forum interdyscyplinarnej dyskusji oraz prezentacji badań i osiągnięć naukowych z wielorakich dziedzin wiedzy, w kontekście ich wieloaspektowości, złożoności i współzależności. Interdyscyplinarny dialog naukowców i praktyków, wspierany głosem znanych i uznanych badaczy, jest próbą nakreślenia nowych zdobyczy oraz realnych perspektyw rozwoju nauki w kolejnych dekadach XXI wieku. Umożliwi to, mamy nadzieję, uzyskanie wglądu w stan współczesnej nauki rozwijanej w ośrodkach akademickich w Polsce i za granicą, a także posłuży wymianie poglądów, osiągnięć i doświadczeń naukowych.

Jan Franciszek Nosowicz, Anna Jaroch

Grudzień 2017 roku

Tom VI Księga streszczeń

Przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń!

15 października 2018r. 15 września 2018r.

Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszenia uczestnictwa bez referatu lub z referatem z podaniem tytułu i sekcji, w której planowane jest wystąpienie.


15 października 2018r.

Przesłanie przez Komitet Organizacyjny wstępnego programu konferencji.


1 listopada 2018r.

Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej.

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek:

Fundacja Oświatowa Nowy Świat (Kredyt Bank)
Nr konta: 05 1440 1387 0000 0000 0895 7908
z dopiskiem Konferencja „W dialogu języków i kultur” oraz imię i nazwisko.


Zgłoszenie udziału w Konferencji odbywa się poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Pobierz kartę
Zakwaterowanie
hotel-ibis-konferencja.rencja-lsw

Hotel Ibis Warszawa Centrum

Al. Solidarności 165, 00-876 Warszawa

Zakwaterowanie

Uczestnikom konferencji proponujemy zakwaterowanie w pobliżu naszej uczelni w: Hotelu Ibis znajdującym się przy ulicy:
Al. Solidarności 165 (00-876 Warszawa) w centrum Warszawy.

Aby zapisać się na VII Konferencję należy pobrać kartę zgłoszenia, wypełnić i przesłać do ogranizatora korzystając z jednego, z trzech możliwych sposobów:

1) za pomocą poniższego formularza,
2) przesyłając na adres poczty elektronicznej: konferencja@lingwistyka.edu.pl
3) listownie na adres: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Atrium Reduta Business Center, Al. Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa


Formularz zapisu

prof. dr hab. Jan Franciszek Nosowicz – przewodniczący konferencji
prof. dr hab. Leonarda Dacewicz
prof. dr hab. Zinaida Kharitonchik
prof. dr hab. Czesław Lachur
prof. dr hab. Heribert Picht
prof. dr hab. Elwira Sorokina
prof. dr hab. Ewa Tomczyk-Popińska
prof. dr hab. Piotr Wróblewski
dr hab. Małgorzata Pietrzak
dr Iwona Drabik
dr Alicja Fandrejewska
dr Nadzieja Kuptel
dr Tomasz Ososiński
dr Elwira Stefańska
dr Paweł Wojtas

Sekretarz konferencji:
dr Anna Jaroch
ajaroch@lingwistyka.edu.pl

pl

Karta zgłoszenia: pobierz PDF | pobierz DOC

Zaproszenie: pobierz PDF


en

Application form: download PDF | download DOC

Invitation: download PDF

Call for papers: download PDF