Archiwum konferencji V
Powrót do konferencja.lingwistyka.edu.pl (2017)

konferencja lingwistyka

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
zaprasza na VI Międzynarodową
Konferencję Naukowo-Dydaktyczną:
„W dialogu języków i kultur”.

Warszawa, 1-2 czerwca (czw-pt.) 2017

INFO:ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH, NAUCZYCIELI WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ (RÓWNIEŻ PRZEDSZKOLI) I TŁUMACZY PRAKTYKÓW INFO:2000 - 2017 17 LAT LINGWISTYCZNEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE INFO:ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH, NAUCZYCIELI WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ (RÓWNIEŻ PRZEDSZKOLI) I TŁUMACZY PRAKTYKÓW INFO:2000 - 2017 17 LAT LINGWISTYCZNEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy,

Lingwistyczna Szkoła Wyższa ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na V Międzynarodową Konferencję Naukowo-Dydaktyczną z cyklu „W dialogu języków i kultur. Innowacje, dokonania i projekty”, która odbędzie się w dniach 17, 18, 19 czerwca 2015 roku w siedzibie naszej uczelni. Planujemy obrady w ramach następujących bloków tematycznych:

  1. Innowacje i nowe trendy w dydaktyce
  2. Nauczanie przekładu
  3. Przekład jako forma komunikacji międzykulturowej
  4. Wpływ Krajowych Ram Kwalifikacji na sposób nauczania (wszystkie kierunki)

W przeddzień konferencji (16 czerwca 2015) zapraszamy na warsztaty dydaktyczne i translatoryczne.

Poprzednie edycje Konferencji cieszyły się dużym zainteresowaniem środowiska naukowo-dydaktycznego, mamy nadzieję, że tegoroczna edycja spotka się z równie żywym odzewem. Pragniemy, aby nasza konferencja na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń naukowych środowiska akademickiego, tłumaczy, językoznawców i glottodydaktyków. Mamy także nadzieję, że trwałym efektem naszej konferencji, jak miało to miejsce po poprzednich edycjach, będzie publikacja wybranych referatów w punktowanym Roczniku Lingwistycznej Szkoły Wyższej.

Gorąco zachęcamy do udziału w konferencji nauczycieli wszystkich typów szkół (również przedszkoli) i tłumaczy praktyków - mamy nadzieję, że podzielą się z nami swoim doświadczeniem zawodowym i przemyśleniami na proponowane tematy. Równie gorąco zapraszamy na konferencję uczestników nieplanujących wygłoszenia referatów, licząc na ich udział w twórczych dyskusjach zarówno podczas prac w sekcjach, jak i w kulturach. Zapraszamy także na uroczystą kolację.

Wszystkim zgłoszonym uczestnikom konferencji zapewniamy wysłanie tomu z materiałami konferencji "W dialogu języków i kultur".

Językami roboczymi konferencji będą polski i angielski.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny Konferencji

Rektor LSW – dr Elżbieta Zawadowska-Kittel
prof. dr hab. Leonarda Dacewicz
prof. dr hab. Krzysztof Hejwowski
prof. dr hab. Krzysztof Fordoński
dr Tatiana Kamińska
dr Nadzieja Kuptel
dr Tomasz Ososiński
dr Paweł Wojtas
mgr Alicja Fandrejewska
mgr Katarzyna Wiśniewska
mgr Tomasz Postek

Fotorelacja

gallery

Fotorelacja z poprzednich konferencji