konferencja lingwistyka

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
zaprasza na VI Międzynarodową
Konferencję Naukowo-Dydaktyczną:
„W dialogu języków i kultur”.

Warszawa, 1-2 czerwca (czw-pt.) 2017

INFO:ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH, NAUCZYCIELI WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ (RÓWNIEŻ PRZEDSZKOLI) I TŁUMACZY PRAKTYKÓW INFO:2000 - 2017 17 LAT LINGWISTYCZNEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE INFO:ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH, NAUCZYCIELI WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ (RÓWNIEŻ PRZEDSZKOLI) I TŁUMACZY PRAKTYKÓW INFO:2000 - 2017 17 LAT LINGWISTYCZNEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Dydaktyczną „W dialogu języków i kultur” organizowaną przez Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie w dniach 1-2 czerwca 2017 roku. Poprzednie edycje konferencji spotkały się z bardzo przychylnym stanowiskiem środowiska naukowo-dydaktycznego, w związku z czym mamy nadzieję, że najbliższa edycja będzie kontynuacją dobrej tradycji i na stałe wpisze się w kalendarium pracowników naukowych kierunków neofilologicznych, a także praktyków (tłumaczy, glottodydaktyków, wydawców itp.). Trwałym efektem naszej konferencji, jak miało to miejsce po poprzednich edycjach, będzie wydanie kolejnego szóstego już tomu z materiałami konferencyjnymi z cyklu „W dialogu języków i kultur”.

Nasza konferencja obejmuje następujące sekcje tematyczne:

  1. translatoryka i prakseologia przekładu;
  2. terminologia i leksykografia;
  3. glottodydaktyka języków obcych;
  4. komunikacja interkulturowa;
  5. literaturoznawstwo;

Dodatkowo planujemy zrealizować panel dyskusyjny: "Dialog - uniwersalne narzędzie w przełamywaniu stereotypów. Język kultura - środowisko".

Zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych, wykładowców, nauczycieli języków obcych, teoretyków i praktyków tłumaczenia, badaczy i ekspertów do zaprezentowania referatu w zakresie jednej z podanych wyżej dziedzin. Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z krótkim (3-4 zdaniowym) streszczeniem planowanego referatu. Najbardziej liczymy (przede wszystkim na głos w dyskusji) na udział nauczycieli, którzy ze swego doświadczenia szkolnego w nauczaniu języków obcych mogą wnieść wiele cennych uwag praktycznych.

Równie gorąco zapraszamy na konferencję uczestników, którzy nie planują wygłoszenia referatów. Liczymy na ich udział w twórczej dyskusji, jaka zaistnieje zarówno podczas prac w sekcjach, panelu dyskusyjnym, jak i w kuluarach. Referentów zapraszamy także na uroczystą kolację.
Wszystkim zgłoszonym uczestnikom konferencji zapewniamy wysłanie VI tomu „W dialogu języków i kultur” z wygłoszonymi na konferencji referatami oraz materiałami z panelu dyskusyjnego.
Każdy z uczestników ma do dyspozycji 20 minut na prezentację swojego wystąpienia, na zakończenie każdej sekcji planujemy czas na dyskusję.
Głównymi językami roboczymi konferencji będą polski i angielski. W zależności od zgłoszonych tekstów możemy stworzyć sekcje również w innych językach.

Koszt pełnego uczestnictwa w konferencji wynosi 390 zł - obejmuje on pełny catering, uroczystą kolację, publikację artykułu w recenzowanej monografii zbiorowej z numerem ISBN oraz pamiątkowy certyfikat uczestnictwa. Cena nie obejmuje zakwaterowania. Opłata dla uczestników, którzy nie biorą udziału w uroczystej kolacji, wynosi 350 zł. Dla uczestników zainteresowanych uczestnictwem bez wygłaszania referatu, a zainteresowanych tylko otrzymaniem tomu pokonferencyjnego oraz certyfikatu – koszt uczestnictwa wynosi 180 zł. Udział w uroczystej kolacji w tym wariancie wynosi dodatkowo 40 zł.

Uczestnikom konferencji proponujemy zakwaterowanie w pobliżu naszej uczelni w:
Hotel Ibis Warszawa Centrum
al. Solidarności 165
00-876 WARSZAWA
POLSKA
Tel.: (+48)22/5203000
Faks.: (+48)22/5203030

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy konferencji:
konferencja@lingwistyka.edu.pl
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej:
konferencja.lingwistyka.edu.pl

Ważne terminy:
31 marca 2017 r. – Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszenia uczestnictwa bez referatu lub z referatem z podaniem tytułu i sekcji, w której planowane jest wystąpienie (w załączeniu).
30 kwietnia 2017 r. - Przesłanie przez Komitet Organizacyjny wstępnego programu konferencji.
15 maja 2017 r. - Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej
Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek Fundacji Oświatowej Nowy Świat w Kredyt Banku:
05 1440 1387 0000 0000 0895 7908
z dopiskiem Konferencja „W dialogu języków i kultur” oraz nazwisko i imię.

Z wyrazami szacunku,

Komitet naukowy konferencji:

prof. dr hab. Jan Franciszek Nosowicz – przewodniczący konferencji
prof. dr hab. Siergiej Griniev-Griniewicz - wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Leonarda Dacewicz
prof. dr hab. Zinaida Kharitonchik
prof. dr hab. Czesław Lachur
prof. dr hab. Heribert Picht
prof. dr hab. Elwira Sorokina
prof. dr hab. Ewa Tomczyk-Popińska
prof. dr hab. Piotr Wróblewski
dr hab. Anna Just
dr hab. Małgorzata Pietrzak
dr Iwona Drabik
dr Nadzieja Kuptel
dr Tomasz Ososiński
dr Nina Shtok
dr Elwira Stefańska
dr Paweł Wojtas

Sekretarz konferencji: dr Anna Jaroch – ajaroch@lingwistyka.edu.pl


Fotorelacja

gallery

Fotorelacja z poprzednich konferencji